Polityka Prywatno軼i

:: Strona G堯wna : Polityka Prywatno軼i

Drogi Kliencie, zapraszamy do zapoznania si z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach naszej Polityki Prywatno軼i. Stosownie do tre軼i Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, 瞠:

 

Aministratorem przekazywanych przez Pana/Pani danych osobowych jest KELTEC PL SP Z O O (ul. Kr皻a 11, 37-403 Pysznica  NIP: 8652560321) dalej KELTEC .

 

Udost瘼nione nam przez Ciebie dane osobowe s przetwarzane w nast瘼uj帷ych celach:
* W zakresie niezb璠nym do nawi您ania, ukszta速owania tre軼i, zmiany, rozwi您ania i prawid這wej realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn;
* W celu otrzymywania od nas informacji marketingowych w tym m.in. informacji o naszej stronie, promocjach, ofercie, w przypadku wyra瞠nia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji.

  1. 1. Przekazanie nam danych osobowych jest dzia豉niem dobrowolnym. Jednak瞠 brak zgody na ich przetwarzanie mo瞠 by równoznaczny z uniemo磧iwieniem 鈍iadczenia Tobie us逝g drog elektroniczn

  2. 2. Wszystkie dane osobowe, które zosta造 nam przekazane s przetwarzane wy陰cznie w zakresie i celu na jaki klient wyrazi zgod.

  3. 3. Je瞠li, wype軟iaj帷 formularz kontaktowy wyrazi貫 zgod na otrzymywanie informacji handlowej drog elektroniczn to tym samym wyrazi貫 zgod na przesy豉nie przez KELTEC korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawieraj帷ej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. 02.144.1204) dotycz帷e dzia豉lno軼i KELTEC, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi). Dokonuj帷 tej czynno軼i potwierdzi貫, 瞠 KELTEC poinformowa Ci o tym, 瞠 wyra瞠nie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, 瞠 masz mo磧iwo嗆 odwo豉nia jej w ka盥ym czasie.

  4. 4. Je瞠li podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie b璠ziemy mogli zagwarantowa dost瘼u do wszystkich funkcji naszej strony.

  5. 5. Nale篡 pami皻a, 瞠 masz prawo w ka盥ej chwili do aktualizacji lub usuni璚ia swoich danych osobowych.

  6. 6. Zmian mo積a dokona poprzez przes豉nie maila na adres biuro@keltec.pl

  7. 7. W przypadku przypadku ch璚i usuni璚ia danych prosimy przes豉nie maila na adres biuro@keltec.pl

  8. 8. Zapewniamy, 瞠 nasza firma przestrzega polityki bezpiecze雟twa danych osobowych.

  9. 9. Twoje dane s u nas bezpieczne, jak równie dok豉damy wszelkich stara by poziom 鈍iadczonych przez nas us逝g by na jak najwy窺zym poziomie oraz gwarantowa jak najwi瘯sze bezpiecze雟two.

 

Strona WWW realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u篡tkownikach i ich zachowaniu w nast瘼uj帷y sposób
* Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
* Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach po陰czania (adres IP).
* Poprzez zapisywanie w urz康zeniach ko鎍owych plików "cookies". Szczegó造 dzia豉nia plików "cookies" na naszej stronie opisane s w Polityce Cookies.

 

Ochrona Twoich danych osobowych
* Dost瘼 do Twoich danych osobowych maj tylko pracownicy firmy.
* Zastosowali鄉y 鈔odki techniczne i organizacyjne zapewniaj帷e ochron przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w przepisach o Ochronie Danych Osobowych.

 

Udost瘼nienie danych
* Dane podlegaj udost瘼nieniu podmiotom zewn皻rznym wy陰cznie w granicach prawnie dozwolonych.
* Dane umo磧iwiaj帷e identyfikacj osoby fizycznej s udost瘼niane wy陰czenie za zgod tej osoby.
* Operator mo瞠 mie obowi您ek udzielania informacji zebranych przez stron WWW upowa積ionym organom na podstawie zgodnych z prawem 膨da w zakresie wynikaj帷ym z 膨dania.

 

Kontakt
* Je瞠li zachodzi taka potrzeba kontaktujemy si z Tob korzystaj帷 z podanego podczas rejestracji e-maila, a w szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego numeru telefonu.
* W przypadku w徠pliwo軼i lub pyta dotycz帷ych polityki prywatno軼i i bezpiecze雟twa Twoich danych osobowych zach璚amy do kontaktu z nami.

 

Zmiana polityki prywatno軼i
* Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatno軼i, o ile b璠zie wymaga tego obowi您uj帷e prawo, ulegn zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana b璠zie wprowadza standard wy窺zy od minimum wymaganego prawem. W przypadku takiej zmiany zostaniesz powiadomiony drog elektroniczn, na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

 

Szeroki wyb鏎
ㄊ瞠k do koparek

W sta貫j ofercie 造zki do koparek i mini-koparek w ka盥ej kategorii wagowej i wymiarze

Potrzebujesz
czego wi璚ej?

Realizujemy
Zlecenia nietypowe

KelTec